Added by on 2013-04-18

Aquesta pregunta té sentit si la relacionem amb la iniciativa que Intermon Oxfam ha tingut al fer el projecte “Algo más que un detalle”.

Pels convidats és un detall,
però per altres pot ser beure aigua durant anys.

La col.laboració dels nuvis o de les persones que organitzen l’acte i vulguin oferir un detall de record, ajudarà a moltes persones desafavorides.

http://www.intermonoxfam.org/algomasqueunregalo/listasregalos

Category:

Detalls